Bản đồ phân bố đá quý Việt Nam

Trạng thái cấu trúc (độ trật tự Al-Si) của feldspar màu lục trong pegmatit chứa đá quý vùng Lục Yên, Yên Bái.

5 / 5 ( 7 bình chọn ) Trạng thái cấu trúc (độ trật tự Al-Si) của feldspar màu lục trong pegmatit chứa đá quý “Trạng thái cấu trúc (độ trật tự Al-Si) của feldspar màu lục trong pegmatit chứa đá quý vùng Lục Yên, Yên Bái.”

did something