GCR App Stone
GCR App Stone GCR CH Play

Gem Stones

Gcr.edu.vn
Cân tỷ trọng ngọc học

Tỷ trọng – Specific Density

5 / 5 ( 2 bình chọn ) Tỷ trọng – Specific Density Tỷ trọng là đại lượng thứ nguyên, bằng tỷ số giữa trọng “Tỷ trọng – Specific Density”

Khúc xạ kế ngọc học

Khúc xạ kế ngọc học

5 / 5 ( 3 bình chọn ) Khúc xạ kế ngọc học Khúc xạ kế ngọc học là thiết bị chủ yếu để xác “Khúc xạ kế ngọc học”

did something