Cân tỷ trọng ngọc học

Tỷ trọng – Specific Density

5/5 - (2 bình chọn)

Tỷ trọng – Specific Density

Tỷ trọng là đại lượng thứ nguyên, bằng tỷ số giữa trọng lượng của vật với trọng lượng của một khối nước có thể tích bằng vật và ở 4 độ C. Tỷ trọng một chất cho biết chất đó nặng hơn nước bao nhiêu lần.

Cân tỷ trọng ngọc học
Cân tỷ trọng ngọc học

Cách xác định: Để xác định tỷ trọng, người ta thường dùng phương pháp cân thủy tĩnh. Dụng cụ cần thiết là một cân cơ học hoặc điện tử có độ chính xác là 0.001 – 0.00001 g, cho phép cân mẫu trong không khí và trong nước.

Cân tỷ trọng
Cân tỷ trọng

Tỷ trọng của viên đá được xác định bằng tỷ số giữa khối lượng viên đá cân trong không khí và khối lượng khối nước có thể tích bằng viên đá. Khối lượng khối nước này bằng hiệu giá trị khối lượng viên đá cân trong không khí và cân trong nước.

Cân tỷ trọng
Cân tỷ trọng

Theo sách “Ngọc học và Thế giới Đá quý” của PGS.TS Ngụy Tuyết Nhung (chủ biên)

2 Replies to “Tỷ trọng – Specific Density”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

did something