Kính hiển vi ngọc học

Kính hiển vi ngọc học

5/5 - (8 bình chọn)

Kính hiển vi ngọc học

Về nguyên tắc, người ta có thể sử dụng bất kỳ một loại kính hiển vi soi nổi nào. Tuy vậy, để xác định một cách tin cậy các đặc điểm bên trong, các cơ sở ngọc học trên thế giới đã có những thay đổi và bổ sung cần thiết đối với các loại kính hiển vi trên thành các kính hiển vi ngọc học chuyên dụng. Một số yêu cầu cần thiết đối với các kính hiển vi này là:

Kính hiển vi ngọc học
Kính hiển vi ngọc học

Trung Tâm Ngọc Học – GCR

– Phải có các phương pháp chiếu sáng khác nhau: trường sáng, trường tối, chiếu xiên, phân cực…

Kính hiển vi ngọc học
Hình ảnh: Kính hiển vi có 3 ống kính ngọc học

– Có panh kẹp và giữ viên đá quý có thể xoay theo các góc khác nhau.

Thiết bị kiểm định

Kính hiển vi ngọc học
Kính hiển vi Gems

– Có thể quan sát viên đá trong không khí cũng như trong dung dịch nhúng. Trên Hình 5.15, 5.16, 5.17 là một số loại kính hiển vi ngọc học.

Kính hiển vi ngọc học

Kính hiển vi ngọc học
Kính dùng trong nghành ngọc học

Kính hiển vi dùng trong các phòng giám định ngọc học một trong những phát minh từ kính hiển vi loại kính hiển vi sử dụng đồng thời kết hợp với ánh sáng bề mặt và ánh sáng xuyên thấy với độ phóng đại lớn nhằm quan sát được các bao thể, tinh thể nhỏ nằm ẩn sâu trong thành tạo của từng loại đá khác nhau, giúp người giám định viên có thể kết luận kèm theo một số phương pháp nghiệp vụ kiểm định đá quý. Kính hiển vi có độ phóng đại 40x-80x đã đóng góp một phần quan trọng.

3 Replies to “Kính hiển vi ngọc học”

Comments are closed.

did something