CHRYSOCOLLA

5/5 - (2 bình chọn)

CHRYSOCOLA là một loại đá chứa kim loại đồng. Có phổ màu từ màu lục nhạt tới lam đậm. Thường xuất hiện cộng sinh cùng malasit và azurit. Tên Chrysocola được xuất phát từ tiếng Hy Lạp cổ đại, nghĩa là “vàng” và “keo”, để chỉ tên của vật liệu dùng đến hàn vàng.

Các tính chất của Chrysocola

Thành phần: (Cu,Al)2H2(OH)4|Si2O5|·nH2O

Hệ tinh thể: Một nghiêng

Độ trong suốt: Bán trong đến đục

Dạng quen: Dạng khối vi tinh

Độ cứng Mohs: 2 – 4 (Có thể đến 7 khi mọc ghép với thạch anh)

Tỷ trọng: 2,00 – 2,35

Cát khai : Không

Vết vỡ: Đều

Biến loại (màu sắc): Màu lục, lơ

Màu vết vạch: Lục trắng

Ánh: Thuỷ tinh

Đa sắc: Yếu

Chiết suất: 1,460 – 1,570

Lưỡng chiết và dấu quang: 0,023 – 0,040; âm

Biến thiên chiết suất: Không

Phát quang: Không

Phổ hấp thụ: Không đặc trưng

Tổng hợp và xử lý: Chưa được tổng hợp và xử lý

Nguồn gốc: Hình thành trong đới ôxi hoá của các mỏ đồng. Gặp cùng azurit, malachit và cuprit.

Những nơi phân bố chính: Chile, Peru, Mỹ, Nga, Zair

Chrysocola được sử dụng làm trang sức từ xa xưa. Thường được thợ kim hoàn sử dụng thay cho turquoise vì nó có độ cứng thấp, dễ dàng chế tác các hình dạng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

did something