BENITOITE

5/5 - (3 bình chọn)

BENITOITE

 • Thành phần : BaTiSi3O9
 • Hệ tinh thể: Ba phương
 • Độ trong suốt : Trong suốt đến bán trong
 • Dạng quen:Tháp đôi ba phương
 • Độ cứng Mohs: 61/2
 • Tỷ trọng: 3,64 – 3,68
 • Cát khai: Không có
 • Vết vỡ: Vỏ Sò
 • Biến loại  (màu sắc): Lam nhạt, lam tối, hồng, không màu
 • Màu vết vạch: Trắng
 • Ánh: Thuỷ tinh
 • Đa sắc: Mạnh: lam/không màu
 • Chiết suất: 1,757 – 1,804
 • Lưỡng chiết và dấu quang: 0,047; dương
 • Biến thiên chiết suất: Cao (0,046)
 • Phát quang: Phát quang màu lam mạnh ở sóng ngắn
 • Phổ hấp thụ: Không đặc trưng
 • Tổng hợp và xử lý: Chưa được tổng hợp và xử lý
 • Nguồn gốc: Tạo thành trong các mạch trong đá serpentinit, cũng như trong đá phiến
 • Những nơi phân bố chính: San Bonito County, California (Mỹ), New Zealand

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

did something