Bản đồ phân bố đá quý Việt Nam

Trạng thái cấu trúc (độ trật tự Al-Si) của feldspar màu lục trong pegmatit chứa đá quý vùng Lục Yên, Yên Bái.

5/5 - (7 bình chọn)

Trạng thái cấu trúc (độ trật tự Al-Si) của feldspar màu lục trong pegmatit chứa đá quý vùng Lục Yên, Yên Bái. Yên Bái là vùng có nhiều chủng loại đá quý nhất của Việt Nam, ngoài những đá quý nổi
tiếng trong, ngoài nước như ruby, saphir, spinel thường gặp trong sa khoáng và đá hoa, còn có những đá quý khác liên quan với pegmatit granit trong khu vực như thạch anh, tourmalin, amazonit, trong đó, riêng amazonit chỉ được tìmthấy ở vùng này. Trong các tài liệu nhắc đếnamazonit Yên Bái có thể kể đến các công bố củaPonahlo et al ,2001 [22], Laurs et al,2005 [12] ,Nhung N.T. và nnk, 2005 [15], Sokolov et al,2007 [24], Wilson 2007 [29], Thuyết N.T.M. vànnk 2010, 2011, [16,17], Huong et al, 2012,
2017 [8,9]. Trong các công trình trên, các tínhchất cơ bản về khoáng vật học, ngọc học củaamazonit Yên Bái đã được mô tả. Tuy nhiên, cómột điều chưa rõ ràng, đó là, amazonit Yên Báilà loại amazonit thực sự (microclin) hay là loạiK-feldspar (orthoclas) màu lục. Một số tác giả[22, 12, 24, 8, 9] cho rằng loại feldspar màu lụccủa Yên Bái thuộc biến thể orthoclas, trong khicác phân tích của các tác giả khác [15, 16, 17]lại cho kết quả tương ứng với microclin

Trích bài báo của :Ngụy Tuyết Nhung, Nguyễn Thị Minh Thuyết

Đăng trên tạp chí : Tạp chí ĐỊA CHẤT, loạt A, số 364-365/2017, tr. 1-10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

did something