TRUNG TÂM NGỌC HỌC

TRUNG TÂM NGỌC HỌC – GemCenter

5/5 - (1 bình chọn)

GemCenter

TRUNG TÂM NGỌC HỌC – GemCenter

TRUNG TÂM NGỌC HỌC
TRUNG TÂM NGỌC HỌC

Trung tâm Ngọc học là một đơn vị sự nghiệp khoa học

Công nghệ, trực thuộc Hội Đá quý Việt Nam

Trung tâm được Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cấp Chứng nhận

Đăng Ký hoạt động khoa học và công nghệ

Số đăng ký: 187/ĐK-KH&CN

Cấp ngày 12 tháng 11 năm 2007

Lĩnh vực hoạt dộng khoa học và công nghệ

1. Nghiên cứu khoa học và ứng dụng, triển khai công nghệ trong lĩnh vự đá quý và hàng trang sức

2. Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ:

– Thông tin, tư vấn, tổ chức hội thảo khoa học, hợp tác quốc tế, liên kết đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực đá quý và hàng trang sức

– Phân tích, kiểm tra, đánh giá chất lượng các mẫu vật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

did something